Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci wygody użytkowania. Dalsze przeglądanie serwisu oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub chcesz korzystać z serwisu bez wyrażania zgody na pliki cookies, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij.

Na podstawie art. 13 RODO (w przypadku, gdy dane zbierane są od osoby, której dane dotyczą):

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COMPANION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres : ul. Chełmońskiego 1 lok. 52, 02-495 Warszawa, KRS: 0000343178, NIP: 5222937744, REGON: 142161730, telefon: + 48 501 165 169, e-mail: office@companion.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu realizacji umowy,
  - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni tj. w celu marketingu produktów i usług własnych,
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń oraz okres przez który Administrator danych jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia i realizacji wyżej wymienionej umowy,
  podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,
 9. nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.